هشتاد وششمین شماره برهان متوسطه2منتشر شد

هشتاد وششمین شماره مجله ریاضی برهان متوسطه 2 - تابستان 1394منتشر شد

این شماره آخرین شماره است که در قالب فصل نامه منتشر میشود. قرار است از مهر94 مجله در 48 صفحه و بصورت ماهنامه (8 شماره در سال ) منتشر شود.

عناوین شماره86 را در این جا ببینید

/ 0 نظر / 123 بازدید