خبر-تغییر کتاب درسی ریاضی 1 در سال جاری

گروه ریاضی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی تصمیم گرفته است کتاب‌های ریاضی را اصلاح کند. چند و چون این اصلاح و تغییر را همشهری درگفت‌وگو با دکتر وحید عالمیان کارشناس مسئول گروه ریاضی دفتر برنامه‌ریزی و تألیفکتب درسی درمیان گذاشته‌ که خلاصه ای از آن رادر ادامه می‌خوانید.

  • شنیده‌ایم که کتاب‌های ریاضی دبیرستان در حال تغییر است. این تغییرات به چه شکلی است و شامل چه پایه و دروسی می‌شود؟

بله، تغییر به معنی اصلاح کلی در پایه اول دبیرستان شروع شده که ان‌شاءاللهبتوانیم با توکل به خدا از سال آینده این فرایند را ادامه بدهیم. مقطعی هم کهتغییرات و اصلاحات روی آن انجام می‌شود، متوسطه است.

  • بیشتر توضیح بدهید که این تغییرات به چه صورتیاست؟

ترکیبی از معلمان و متخصصان آموزش ریاضی و استادان موضوعی دانشگاه درگیر بحثاصلاح کلی کتاب هستند. تغییرات در قالب اصلاح کلی است، سعی ما بر این است که محتوایموضوعی تا حد امکان تغییر نکند و روش و نگرشی که در کتاب وجود دارد تغییر کند، بهاین صورت که قالب شهودی را تا حد بسیار زیادی در کتاب ببینیم و از حالت انتزاعی تاحدی خارج شویم. بحث بعدی، بحث ICT و نرم‌افزار مرتبط با آن است به‌گونه‌ای که درقالب نرم‌افزار، یکسری فعالیت‌هایی تعریف می‌شود که در طی آن فعالیت‌ها،دانش‌آموزان از حالت انتزاعی به حالت شهودی نزدیک‌تر می‌شوند .

  • آیا کتاب‌های جدیدالتألیفی که به آنها اشاره کردید، براساسراهنمای برنامه درسی تألیف می‌شود؟

ببینید ما تألیف جدیدی نداریم، درواقع، اصلاح کلی کتاب را داریم. اصلاح کلی همبراساس رویکردها و اهداف مشخصی که در شورا تصویب می‌شود، صورت می‌گیرد. خوبچالش‌هایی هم که تا به حال دیده شده می‌بینیم و براساس این، اقدام به اصلاح کلیکتاب می‌کنیم.

  • عناصر اصلی کتاب جدیدالتألیف چیست؟ و چه محورهای جدیدی دراین کتاب دیده شده است؟

دیدگاه‌هایی وجود داشت که طی این چند سال توسط معلمان به دفتر برنامه‌ریزی وتألیف انعکاس داده می‌شد. ما آنها را بررسی کردیم و براساس آن یک ساختاری تعریفکردیم. البته ناگفته نماند تا حد بسیار زیادی اصل محتوا را تغییر نداده‌ایم ورویکرد آموزش مربوط به آن‌را تغییر داده‌ایم. به‌عنوان نمونه، بحث کاربردی کردنمفاهیم کتاب است که دانش‌آموزان طی آن احساس کنند که به چه دلیل این کتاب رامی‌خوانند. بحث دیگر، شهودی بود و عینی بودن این کتاب است که دانش‌آموزان به کتاب احساسنزدیکی کنند و احساس نکنند که خیلی با ریاضیات فاصله دارند و سعی کردیم به‌نحوی اینارتباط خوب را در اصلاح کلی کتاب با دانش‌آموز برقرار کنیم.

  • آیا حجم کتاب ریاضیات(1) تغییر می‌کند؟          

یکی از دغدغه‌های معلمین، حجم بالای کتاب است. ما این را به خوبی دیده‌ایم. بههر حال معلمان درگیر این موضوع هستند و به همین جهت در جلسات حضور دارند ودیدگاه‌هایشان را به ما انتقال می‌دهند. لذا در این کتاب جدید سعی کرده‌ایم که حجمکتاب تعدیل شود.

  • آیا کم‌شدن حجم با کم‌شدن بعضی از بخش‌ها همراهاست؟

ما سعی نمی‌کنیم از کیفیت کار بکاهیم و ما بیشتر به دنبال تعدیل حجم کتاب هستیمنه کم‌ و زیادشدن آن. اتفاقا ما بسیار تاکید داریم روی کیفیت‌بخشی، حتی ما داریمبه‌گونه‌ای عمل می‌کنیم که این کتاب قابل استفاده برای تمام رشته‌ها باشد.

  • آیا به دنبال تغییر کتاب‌های ریاضیات(1) کتاب‌های دیگرریاضی تغییر می‌کند؟

خوب به هر حال مسلما سعی می‌کنیم که فرآیند نگارش را در سایر کتاب‌ها هم تا حدیتحلیل و تعدیل کنیم و به رویکردهای جدید نزدیکش کنیم. این کار حتما انجام خواهد شدولی در سال جاری تنها ریاضی اول دبیرستان تغییر می‌کند.

/ 5 نظر / 28 بازدید
سیدجلال جلیلی

باسلام ‘ ضمن خوشحالی از آشنایی با شما‘ افتخاریست اگر پذیرای شما در وبلاگ czan.blogfa.com باشم.

افشين عموزاده ليچايي

با سلام من هنری هستم ولی یه مطلبی در مورد ریاضی نوشتم دلم می خواد نظر شما رو بدونم پیروز باشید

میثم عبداللهی

با سلام خبر خواندنی ای بود اما متاسفم که شامل حال بنده که اول دبیرستانی بودم نشد.در هر صورت امیدوارم این کتاب بهتر از سال های قبل شود مخصوصا بخش مثلثات این کتاب که برای اینجانب کمی فهم و در کل کاربردش در مباحث ریاضی سخت بود. با تشکر

چهارده نامه

با سلام ضمن این که باز هم می گویم که تغییرات در کتاب ها خبری تقریبا خوشحال کننده و جالب بود امیدوارم اگر وقت کردید به چهره ی شهر ما هم سری بزنید