به این وبلاک های ریاضی سر نزنید

قصدم از این یادداشت رنجانیدن خاطر کسی نیست.حرف دلی است که باید به زبان آورد.بعضی از دوستانمان  وبلاگ ریاضی ساختند وبا شور و گرمی خاصی نوشتند ونوشتند اما ناگهان میبینم مدتی است که به روز نمی کنند!جالب است ویا بهتر است بگویم جای تاسف است که بعضی از آنها بیش از یکسال است که وبلاگ را به امان خدا رها کرده اند. نامی از این وبلاکها نمی آورم  ،شاید خدا خواست دوستانمان باز هم دست به قلم شدند وچشممان را به زیارت یادداشتهای خواندنی شان روشن کردند.دوست ندارم روزی مجبور شوم نام آنها را از فهرست پیوندهای وبلاگم پاک کنم . شاید فرصتی باید

/ 1 نظر / 28 بازدید
سعید

وبلاگ نوشتن هم وقت و حوصله می خواهد دیگر... خصوصا وبلاگ های پر محتوا وخوب...(مثل این وبلاگ)