تشکر ویژه از مدیریت دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی نمونه توحید شیراز

جلسه قبلی شورای اجرایی انجمن  به همت تعدادی از عزیزان بزرگوار در دبیرستان نمونه توحید شیراز برگزار شد. جا دارد به نمایندگی از طرف همه اعضا  وبه عنوان روابط عمومی انجمن معلمان ریاضی فارس  تشکر ویژه خود را تقدیم این عزیزان کنیم:

آقای حمید رضا صیاد کوه ،مدیریت دبیرستان

آقای شکری معاونت محترم آموزشی

آقای مهرپور دبیر پیشکسوت ریاضیات وقائم مقام دبیر انجمن معلمان ریاضی فارس

امید واریم از این پس نیز با همکاری بیشتر این مرکز علمی معتبر ، بتوانیم گام های بعدی را هرچه سریعتر برداریم .

/ 0 نظر / 12 بازدید