جای پای فیثاغورس در جاده ی قرمز!

اشتباه نکنید .در این یادداشت اصلا قرار نیست از فرش قرمز جشنواره سینمایی کن فرانسه حرفی زده شود . جاده قرمز نام مساله ای است هندسی که به ابتکار پدید آورندگان کتاب ریاضیات تکمیلی به این نام آمده است.

این مساله لا اقل در یک جمع دانش آموزی 30 نفره بی پاسخ ماند!مساله مناسبی است که دارای چند زیر مساله است وبرای طرح در کلاسهای هندسه و یا هنر حل مساله جالب می نماید.

مساله: در مثلث قائم الزاویهREDزاویه  R قائمه است.نقطه  O  روی ضلع   ER ونقطه  ی A   روی ضلع   ED  واقع است به طوری که   OA بر  ED عمود است. به علاوه EA برابر 6 وAD  برابر 14  و  ER برابر 16 سانتی متر است. مساحت چهار ضلعی      ROAD را به دست آورید.

راه حل آن خیلی پیچیده نیست.اما ارزشش را دارد تا دقایقی به آن فکر کنید.

/ 0 نظر / 20 بازدید