انتخاب دبیر دوره هفتم انجمن معلمان ریاضی فارس

پنج شنبه 17 بهمن

اولین جلسه شورای اجرایی دوره هفتم برگزار شد .حسین سلطانی مقدم و خلیل شکوریان کاندید دبیری این دوره بودند .رای گیری با برگه و به صورت مخفی انجام شد و خلیل شکوریان به عنوان دبیر این دوره رای آورد.وی دبیر دو دوره قبلی نیز بوده است.

آرزوی توفیق هر دو را دارم.

روابط تقریبا عمومی ! انجمن هم که می بینید از همین روز اول فعال است و به کار خبر رسانی مشغول!منتظر عکس هم بمانید!

/ 1 نظر / 26 بازدید
ناصر حقیقت لاری

سلام امیدوارم همچمون گذشته تغییر و تحولی در انجمن صورت بدهید از طرف ما به آقای شکوریان تبریک بگویید و بگویید که وعده دادید نگاهی به شهرستانها بیندازید اگر حرکت کنید دبیران شهرستان ها هم حرکت می کنند برای همکاری[لبخند] سربلند باشید