خبری از چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

خلیل شکوریان دبیر اتحادیه معلمان ریاضی ایران  و از دبیران پیشکسوت ریاضی شیراز به تازگی اعلام کرد:

شیراز در شهریور 1395 میزبان چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران خواهد بود.

آذری مدیر کل آموزش و پرورش آستان فارس موافقت خود را با برگزاری کنفرانس اعلام نموده است.

منتظر اخبار تکمیلی باید بود

امیدواریم شیراز میزبان خوبی برای کنفرانس باشد

/ 0 نظر / 121 بازدید