ساعت های دودویی

این ساعتها بر مبنای دو دویی طراحی شده اند.در تصویر سطر نخست  ساعت را نشان میدهد.ودرسطر دوم دقیقه را نشان میدهد.ساعت یازده وبیست و سه دقیقه است.

۱۱=۱+۲+۸  و  ۲۳=۱+۲+۴+۱۶ 

                                    

 

                                    

 

/ 3 نظر / 30 بازدید
اطیابی

جناب آقای راستی زاده با سلام وآرزوی توفیق وسلامتی برای شما و خانواده محترم از معرفی این ساعت استفاده بردم اربعین حسینی (ع) را نیز تسلیت می گویم.

راستی زاده عزیز سلام اربعین حسینی (ع) را تسلیت می گویم.پست قبلی هندسه در برف جالب بود و این نیز هم .با آرزوی توفیق

....و....!

سلام خیلی جالب بود!![چشمک]