4بهمن و انتخابات انجمن ریاضی فارس

از یکی از دوستان با خبر شدم 4 بهمن روز رای گیری  وانتخاب هیات علمی و اجرایی انجمن ریاضی فارس هست.وهمچنین بازرسین.که روی هم 14 نفر می شوند.برای یک دوره دوساله.یکی دوتا  پرسیدند ،کاندید می شوی؟ ..هنوز نمی دانم. شاید بله  شاید نه!

/ 0 نظر / 25 بازدید