خسته نباشی دکتر

دکتر امروز در شیراز بود.به دلیل نرسیدن به پرواز که قصه اش مفصل است با اتوبوس آمده بود.وبا اتوبوس ظهر هم به اصفهان برگشت .خدا یارش .مثل همیشه بود خستگی ناپذیر ،تازه و با سری پر شور .نقاد و جذاب .قاب یادبود را از شیراز ی ها گرفت و مثل همیشه زر وزیور را پس داد.

 

خسته نباشی استاد رجالی .همه دوستت داریم


/ 0 نظر / 94 بازدید