درباره عدد 1388

سال 1388 آغاز شد .با تبریک آن به همه دوستان ، پیرامون عدد1388 مطالب جالبی میتوان بیان کرد.این عدد را می توان به 15 روش به صورت حاصل جمع تعدادی عدد مربع  نوشت از جمله :

262+262+62=1388

302+222+22=1388

322+182+62+22=1388

332+172+32+12=1388

همچنین میتوان آن را به 3 روش به صورت  جمع توان سوم تعدادی عدد مثبت نوشت از جمله:

93+73+63+43+33+23+13=1388

برای اطلاع از سایر خواص جالب این عدد منتظر نظرات ارزنده شما هستم.

/ 0 نظر / 31 بازدید