21 امین شماره ی مجله ریاضی یکان نو منتشر شد

شماره 21 مربوط به ماه های مهر و آبان 1389 می باشد.در این شماره می خوانید:

در باره بسط دو جمله ای و خواص آن-منصور حمایتی

ترکیب (روش های شمارش)- احمد احسنت

برهان خلف - حسین سلطانی مقدم

یک مساله و چند راه حل-سیروس نادریان

تقریب اعداد گنگ -عنایت اله راستی زاده

مساله ای در قدر مطلق- عزیز بهمنی

طنز،معرفی سایت ،تست ، مسائل المپیاد،مسائل  برای حل و مطالب خواندنی دیگر

/ 3 نظر / 67 بازدید
فتقت

تلتلتلتیلتیییبلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببلتی

ایمان

سلام. چگونه میتوانم مجله ریاضی یکان نو را دریافت کنم؟