اثبات فرضیه ریمان

درماه گذشته جامعه ریاضی جهان درهیاهوی عجیبی به سر می برد .یکی ازدانشمندان ریاضیات اعلام کردمؤفق به اثبات فرضیه ریمان شده است بسیاری ازریاضیدانان این نظریه رامهمترین مساله حل نشده ریاضیات می دانند.

 

ادامه مطلب<<<<<

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱٤ امرداد ۱۳۸۳