سنندج واطلاع رسانی الکترونیک!

 

ازویژگیهای

بارزاین کنفرانس

نسبت به دوره های قبل اطلاع رسانی الکترونیکی

می باشد

 

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ٢۸ تیر ۱۳۸۳