زندگی خوب است...

زندگی خوب است

                   به خاطر دوچیز:

 <<کشف ریاضیات>>و<<تدریس آن >>

                                                SIMON POWASON

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ٢٢ خرداد ۱۳۸۳