فهرست کتابهای جدید کتابخانه انجمن معلمان ریاضی فارس

 1.                     فهرست کتابهای جدید کتابخانه انجمن معلمان ریاضی فارس

  به پیشنهاد و همکاری واحد روابط عمومی انجمن و تأیید و تصویب شورای اجرایی ـ علمی تعدادی کتاب ارزشمند و خواندنی به شرح زیرتهیه وبه مجموعه کتابهای کتابخانه انجمن افزوده شد .

   

 2. حساب دیفرانسیل و انتگرال / (
 3. دوره 3 جلدی )ـ محمود نصیری ـ مبتکران ـ1381

   

 4.  

 5. ریاضیات (1‌)
 6. / منصور حمایتی ـ برگزیدگان ـ1381

   

 7.  

 8. حساب دیفرانسیل و انتگرال و حسابان
 9. / (دوره 2 جلدی ) منصور حمایتی ـ برگزیدگان ـ 1381

   

 10.  

 11. جوهر ، روش و کارایی ریاضیات 1
 12. / ترجمه پرویز شهریاری ـ انتشارات فنی 1379
 13.  

   

 14. فرازی بر جبر و احتمال ـ
 15. نوید شجاعی ـ مبتکران ـ1380

   

 16.  

 17. ریاضیات 1 ـ
 18. انصاری ـ قادر ـ نشر مبتکران ـ 1381

   

 19.  

 20. نظریه بازیها ـ
 21. مترجم مجید جهانگیری ـ کانون آموزش ـ 1381

   

 22.  

 23. المپیاد ریاضی در ایران/ (
 24. دوره 2 جلدی ) ـ دکتر عباداله محمودیان ـ انتشارات علمی ـ 1381

   

 25.  

 26. المپیاد های ریاضی بین المللی /
 27. مترجم دکتر محمد قاسم وحیدی اصل ـ مبتکران ـ 1381

   

 28.  

 29. هندسه دلپذیر/
 30. دکتراحمدشرف الدین ـ انتشارات مدرسه ـ 1377

   

 31.  

 32. هندسه تحلیلی و جبر خطی /
 33. محمود نصیری ـ مبتکران 1381

   

 34.  

 35. آشنایی با نظریه گراف/
 36. ترجمه دکتر بیژن شمس ـ گسترش علوم پایه ـ 1381

   

 37.  

 38. نظریه گرافها و کاربردهای آن /
 39. مترجم حمید ضرابی زاده ـ دیبا گران تهران ـ1381

   

 40.  

 41. کتاب کار هندسه تحلیلی و جبر خطی /
 42. مهران اخباریفرـ ارشک حمیدی ـ انتشارات فاطمی 1381

   

 43.  

 44. آشنایی با نظریه مجموعه های فازی/
 45. سید محمود طاهری ـ جهاد دانشگاهی ـ 1378

   

 46.  

 47. تئوری مجموعه های فازی و کاربردهای آن /
 48. مرتضی زاهدی ـ نشر دانشگاهی ـ 1378

   

 49.  

 50. همانی عبارتهای جبری و کاربردهای آن /
 51. عبدالحسین مصحفی ـ انتشارات مدرسه ـ1379

   

 52.  

 53. تقارن جبری و ضریبهای نا معین/
 54. پرویز شهریاری ـ انتشارات مدرسه ـ 1378

   

 55.  

 56. هندسه
 57. تحلیلی ( بردار خط و صفحه درفضا) /محمد هاشم رستمی ـ انتشارات مدرسه ـ1380

   

 58.  

 59. قدر مطلق /
 60. پرویز شهریاری ـ انتشارات مدرسه ـ1380

   

 61.  

 62. پرسش های چهار گزینه ای ریاضیات گسسته /
 63. فرزاد جوادی ـ اندیشه سازان ـ1381

   

 64.  

 65. پرسش های چهار گزینه ای دیفرانسیل ـ انتگرال (2)/
 66. رضا نونهال آذرـ اندیشه سازان ـ 1382

   

 67.  

 68. پرسشهای چهارگزینه ای هندسه تحلیلی و جبر خطی/
 69. رضا نونهال آذر ـ اندیشه سازان 1382

   

 70.  

 71. پرسشهای چهار گزینه ای جبر و احتمال
 72. / ابوالقاسمی ـصادقی ـ اندیشه سازان ـ 1381

   

 73.  

 74. پرسشهای چهار گزینه ای ریاضیات (3)/
 75. رضا نونهال آذر ـ اندیشه سازان ـ 1381

   

 76.  

 77. پرسشهای چهار گزینه ای هندسه (1)/
 78. فرهاد ابوالقاسمی ـ اندیشه سازان ـ1381

   

 79.  

 80. پرسشهای چهار گزینه ای هندسه (2)/
 81. حکمت ـابوالقاسمی ـ اندیشه سازان ـ 1381

   

   

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳۸٢
تگ ها : فارس ، کتاب خانه