سید نجیم رضوی شمع فروزانی که...

 

سید نجیم رضوی

شمع فروزانی که خاموش شد

یک سال ازفراقش گذشت.واین یادداشت تقدیم به او وروان پاکش

رفتی آرام به مانند نسیم

ازگلستان جهان مثل شمیم

رفتی از رنج جهان آسودی

ما نشستیم دراین سوگ عظیم

زود رفتی وچه جایت سبزاست

همه رایاوروهم یاروندیم

روح توشاد و روانت خوش باد

یادتو زنده به جنت تو مقیم

به خداتا به قیامت نرود

هرگز ازخاطر مایاد نجیم

سراینده:میرزایی

جامعه ی ریاضی فارس خاطره خوبی هایش راهیچ گاه ازیاد نخواهد برد.

روحش شاد

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ٤ خرداد ۱۳۸۳