هفتمین گردایش ریاضی پژوهان فارس

  1. هفتمین گردایش ریاضی پژوهان جوان استان فارس با میزبانی اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز د ر28 فروردین 82 برگزار گردید .
  2.  

استاد عبدا لحسین مصحفی

میهمان ویژه این گردایش بود که از عمری تلاش بی وقفه او در بالندگی ریاضیات مدرسه ای معاصر ایران تجلیل به عمل آمد. 450 مقاله به دبیر خانه همایش ارسال شده بود و ازاین میان 13 مقاله برتر د رهشت موضوع ، موفق به ارایه درروز گردایش گردیدند .

 

 

2.

در18 خرداد 82 سمینار ‹‹ آسیب شناسی و توسعه ›› گردایش های ریاضی پژوهان جوان فارس با حضور جمعی از کارشناسان، دست اندر کاران علمی دوره های قبل ودبیران ریاضی فعال و علاقه مند برپا شد.

افراد حاضر دردو کمیسیون کاری به بررسی مباحث سمینار پرداختند و سپس درمیز گرد پایانی نتایج گفت وگوهای کمیسیون ها اعلام شد. همچنین برای جمع بندی نظرات و ارائه دستور العمل های اجرایی ،‌درتاریخ 22 خرداد82 کمیسیون تلفیق تشکیل گردید که درنوع خود سمینار به خاطر شکل اجرا و ترکیب اعضا و نتایج حاصل شده کم نظیر بود . فاطمه نماینده ،‌ بهدخت کشمیری پور و

عنایت اله راستی زاده برنامه ریزی و طراحی علمی ـ اجرایی سمینار را بر عهده داشتند.

3. از اولین تا هفتمین گردایش ، به ویژه درگردایش هفتم انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی فارس به عنوان عاملی بس مؤثر د رارایه کتابهای مرجع و راهنمایی دانش آموزان پژوهشگر و نیز همراهی با دبیرخانه کنفرانس و دعوت ازاستادان مدعو نقش به سزایی داشته است .

 

 

 

 

 

 

4.هشتمین گردایش ریاضی پژوهان جوان فارس

درفروردین 83 درشیراز بر گزار می شود که

دبیر خانه آن درناحیه 3 آموزش و پرورش شیراز تشکیل شده است . قرار است دراین همایش از یک عمر تلاش ارزشمند ‹‹ استاد میرزا جلیلی ›› به طرز با شکوهی تجلیل شود . ضمن این که سال آینده همایش درشکلی تحول یافته و با تغییرات اساسی دراجرا ( با توجه به نتایج سمینار آسیب شناسی ) بر گزار خواهد شد . دبیرخانه دراولین آگهی خود یازده موضوع پیشنهادی برای تهیه مقالات را اعلام کرده است . لازم به ذکر است این عناوین پس از چند جلسه بررسی و ازمیان حدود 105 عنوان پیشنهادی ازسوی علاقه مندان و دبیران ریاضی استان انتخاب شده است .

 

 

 

گروه آموزش ریاضی ناحیه 3 شیراز

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:٥٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ شهریور ۱۳۸٢