از اولین کنفرانس آموزش ریاضی ایران 13 سال گذشت.نقدی باید!

در شهریور 1375 اولین کنفرانس در اصفهان برگزار شد.دهمین و آخرین کنفرانس ،سال قبل در یزد برگزار شد.اینک 13 سال از برگزاری اولین کنفرانس می گذرد..برگزاری ده کنفرانس در طی این 13 سال میتواند  تجربه  خوبی برای دست اندر کاران آموزش ریاضی کشور مان باشد  . واینک فرصت مناسبی است تا  به نقد و تحلیل  آنچه گذشته است بپردازیم . 

بررسی های آماری از زاویه های گوناگون   وتحلیل وضعیت پراکندگی مخاطبان ونیاز سنجی از نیازهای واقعی شرکت کنندگانی که اکثریت را به خود اختصاص می دهند از این دست کارهاست که باید  به آن پرداخت.

نگاهی گذرا  به  عناوین مقالات پذیرفته شده چه در قالب سخنرانی و چه در قالب پوستر حکایت از آن دارد که تناسبی میان نسبت شرکت کنندگان و علاقمندی آنها با نسبت و میزان مقالات  پدیرش شده در بعضی از محورهای کنفرانسس برقرار نیست.

به عنوان نمونه به آخرین کنفرانس  نگاهی می اندازیم و آماری از مقالات ارائه شده  در راستای آموزشهای تخصصی و درسی  خواهیم داشت:

از 4 مقاله خارجی و 14 مقاله 40 دقیقه ای  :هیچ =0 درصد!

از 47 سخنرانی 20 دقیقه ای :4 مقاله=5/8 درصد

از 57 سخنرانی 10 دقیقه ای : 7 مقاله =2/12 درصد

از 112 پوستر ارائه شده : 18پوستر =  16 درصد

در مجموع از 234 مقااله : 29 مقاله =3/12


گروهی فورا  بر آشفته شده وپاسخ میدهند نعوذ بالله! مگر کنفرانس جای این حرفهاست.اینجا جای آموزشهای ضمن خدمت نیست!. اما آیا قاطبه مخاطیبن هم  چنیین عقیده ای دارند؟

در آخرین کنفرانس518 معلم ریاضی متوسطه و384 معلم ریاضی راهنمایی پذیرش شده بودند که با توجه به 1346نفر  پذیرش شده ، 67 درصد کل را تشکیل میدهند.(1200نفر در کنفرانس حاضر شدند)

آیا کنفرانسی که نزدیک به 70درصد پذیرش شدگانش را معلمین ریاضی راهنمایی و متوسطه تشکیل میدهد میتواند از  یکی از اصلی ترین نیازهای  آموزشی آنها غافل بماند.

چقدر روانشناسی تدریس؟ چقدر شنید ن و شنیدن از حوزه های معرفتی و فلسفه و نظریه پردازی ؟ چفدر؟فکر میکنید در جنین مجامعی شایسته نیست یک دبیر ریاضی که 30 سال از مشتق و حد وپیوستگی .. تجربه ها دارد  نباید مجالی بیابد تا نه در قالب کتاب و مجله ، که رودر روبا همکاران جوانتر و مشتاقش، به انتقال تجاربش بپردازد.

آیا کنفرانس های آموزش ریاضی ایران واقعا یک آیینه تمام نمای آموزش ریاضی ایران است؟ به راستی ملاک های سطحی بودن یا عمیق بودن مقالات کدام است؟

ادامه دارد....

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
تگ ها :