انتخاب دبیر دوره هفتم انجمن معلمان ریاضی فارس

پنج شنبه 17 بهمن

اولین جلسه شورای اجرایی دوره هفتم برگزار شد .حسین سلطانی مقدم و خلیل شکوریان کاندید دبیری این دوره بودند .رای گیری با برگه و به صورت مخفی انجام شد و خلیل شکوریان به عنوان دبیر این دوره رای آورد.وی دبیر دو دوره قبلی نیز بوده است.

آرزوی توفیق هر دو را دارم.

روابط تقریبا عمومی ! انجمن هم که می بینید از همین روز اول فعال است و به کار خبر رسانی مشغول!منتظر عکس هم بمانید!

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۸ بهمن ۱۳۸٧