شما این مجله را دیده اید؟!

این مجله را با بودجه دولتی چاپ میکنند . هر از گاهی!قصدشان هم توسعه ریاضی بین معلمین محترم و محترمه ریاضی کشور است.مثل همه مجلات دیگر  صد البته تحریریه دارند،طراح و ویراستار وصفحه آرا  هم دارند فقط این وسط گویا دو سه چیز از قلم افتاده است.شمارگان  یاهمان  تیراژ خودمان -وتوزیع به موقع و مناسب .و البته خواننده کافی!

خوب حیف است .لابد باید صرفه جویی کرد

وقتی از همکار عزیزم که در گروه ریاضی استان هست پرسیدم راستی اخوی  این مجله پیام دبیر خانه ریاضی چگونه است ؟جواب شنیدم  که سهم استان فارس فقط 6 شماره است . با وجودیی که فارس دارای 55 منطقه آموزشی است

شما چطور . شما این مجله را میشناسید؟

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱٦ دی ۱۳۸٧