کتاب های پر خاطره !

١٨سال از معلمی من می گذرد و در عمرم کتاب زیاد دیده ایم اگر نگویم زیاد خوانده ایم.این روزها که روزهای کتاب هستند بد ندیدم در این آشفته بازار کتاب های آشغال کمک درسی ذکری از خوبان کنم.به حساب تبلیغ نگذاری آ  کاکو...

من یادم نمی رود در اولین سال های تدریسم در فاصله سال های 69 تا77 چقدر از کتاب های استاد پرویز شهریاری استفاده بردم وکتابها ونوشته های پیر مجلات ریاضی ایران  عبدالحسین مصحفی.وجبر وحساب و متمم آنالیز محمود نصیری دو کتابی که هر معلم ریاضی همسن وسال من  حتما آنها را به خاطر می آوردوجبر پایه با بیان وقلم رسای محمد هاشم رستمی.. این آقای رستمی از آن گلهاست..وآشنایی با ماتریس  های سید حسین سید موسوی

البته حالا هر کدام این عزیزان یک دوجین واندی کتاب های ماندگار دیگر هم به ریاضیات مدرسه ای ایران تقدیم کرده اند. وخیلی های دیگر هم به این جمع اضافه شده اند .. بی گمان معرفی یک کتاب خوب میتواند ما را از شر صد کتاب بد برهاند .

چقدر افسوس بخوریم از این کتابهایی که مجبوریم به شفارش معلمان فرزندانمان برایشان بخریم .. قصه ای که سر دراز دارد .. بماند به وقتش

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ٢٦ آبان ۱۳۸٧