کنفرانس یزد،سفر خوش دوستان!

٢٢مرداد ماه  از راه میرسد وکنفرانسی دیگر برای معلمان و آموزشگران ریاضی  ایران رقم

می خورد.کنفرانسی که همیشه با خود شعفی دوباره می آفریند ،حالا گرمی و میهمان نوازی یزدی ها هم که خود مزید شادمانی است .من هم از پاریس  ودورادور  و چشم به راهی وبس..

  از یزد خاطره های خوبی دارم ونمی توانم در چند کلمه  بیاورم .یزد به نوعی تداعی زادگاهم  در جنوب فارس ،لار  است ، شهری به رنگ خاک

امیدوارم شما دوستانم که راهی این شهر دوست داشتنی هستید از فرصت ها استفاده کنید و در کنار برنامه های کنفرانس،مشام تان را به بوی کاه گل ها وسنت ها ی همچون کیمیا ی این دیار،  عطر آگین کنید. باور کنید گزافه نمی گویم.باید کمی تجربه دور از وطن بودن را داشته باشید  تا بدانید چه می گویم

سفر خوش دوستان!

                                                                          

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
تگ ها : یادداشت