بازی جمع 15

این بازی بین شما وسیستم-رایانه-صورت میگیرد.از میان ارقام 1 تا 9یک بار شما ویکبار رایانه دست به انتخاب میزنید.هرگاه جمع 3رقم 15 شود برنده معلوم شده است . شما می توانید تعیین کنید که شروع کننده بازی خودتان(رنگ سبز ) باشید یا سیستم ( رنگ قرمز ) . بازی ممکن است برنده نداشته باشد ( NULL)برای تکرار بازی  Rejouer  فشار دهید . بازی دو سطح دارد ساده(faccill)و مشکل (difficile) انتخاب سطح بازی  در اختیار شماست . در گوشه ای از صفحه بازی در صد برنده شدن سیستم و یا تساوی نوشته می شود . با تکرار بازی ، سیستم را شکست دهید ؛ امیدوارم بازی راانجام دهید واز آن لذت ببرید.این جا را کلیک کنید

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ خرداد ۱۳۸٧