طنز: کاربرد ریاضی در زبانشناسی !

 

یک روز معلم زبان انگلیسی مریض بود . معلم ریاضی بجاش سر کلاس رفت .آن روز قرار بود جدول افعال بی قاعده را درس بدهد . این طوری :

اما این آخری را فراموش کرده بود.خوب مجهول را ایکس  گرفت ویه راست رفت سراغ نسبت وتناسب .این جوری

همین جوری!

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧