ساعت های دودویی

این ساعتها بر مبنای دو دویی طراحی شده اند.در تصویر سطر نخست  ساعت را نشان میدهد.ودرسطر دوم دقیقه را نشان میدهد.ساعت یازده وبیست و سه دقیقه است.

۱۱=۱+۲+۸  و  ۲۳=۱+۲+۴+۱۶ 

                                    

 

                                    

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٦