از این عمر خیام تا آن عمر خیام

گفتم:این خبر را شنیدی که عمر خیام را به۴۰ سال حبس محکوم کردند؟!

گفت: دست بردار.بگذار این ۲۸ اردی بهشت راکه روز حکیم عمر خیام است وروز ریاضیات ؛

      جشنی بگیریم.

گفتم:عمر خیام باچند تا از رفقاش که اصالتاً پاکستانی بودند در صدد انفجار و ترور در مراکز

      پر جمعیت لندن بوده اند.

گفت:اما رفقای حکیم را چه به این حرف ها.حتی غربی ها هم حکیم خیام را می شناسند.

     مدتی پیش پوتین گفته بود هر وقت احساس درد وخستگی می کند شعرهای خیام را می

     خواند.

گفتم :تازه داد گاه انگلستان دوستان عمر خیام را به حبس ابد محکوم کرد.به جرم ارتباط با

       القاعده.

گفت:اما حکیم عمر خیام را چه به اسلام القاعده ای!که به زندگی مهر مرگ زده است.

     حکیم نیشابور به مرگ مهر زندگی زد.خیام ریاضیدان؛خیام شاعر؛ شفای ابن سینا

     درس می گفت.درس به میانه رسیده بود؛سکوت کرد.سنگینی سکوت و بهت شاگردان؛

     خیام کتاب را بست.به حالت سجده سر بر خاک گذاشت. وخواند؛خداوندا چنان  که

      سزاوارت باشد تو را عبادت نکردیم وخاموش شد.مرگی چنین ساده وزیبا.

    چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ

   پیمانه که پر شود چه بغداد و چه بلخ

گفتم:این هم اصل خبر!!!این تشابه نام ها چه که نمی کند.بر خلاف این قول حکیم نیشابور

       ای بس که نباشیم وجهان خواهد بود

      نی نام زما و نی نشان خواهد بود

     زین پیش نبود یم و نبد هیچ  خلل

     زین پس چو نباشیم همان خواهد بود

گفت:می خواهی از رازهای خیام   بدانی ؟

گفتم:البته!

گفت:این جا را بخوان.

Get Your Own!
  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦