جایگاه نشر کتب ریاضی در ایران

امروز در گزارشی از ایرنا خواندم ،آمار نشر کتاب های در موضوع ریاضیات درسال۸۵،یازده درصد بوده است.که در میان کل عناو ین  رتبه ی پنجم را داراست.

نمی دانم باید خوشحال بود که نشر ریاضیات چنین مقامی دارد یا نه؟در همین گزارش می خوانیم نشر آیندگان هزار نکته که کتاب های تست منتشر می کند پر کارترین ناشر بوده است.

  آیا اگرفهرست کتاب های تستی ریاضیات را کنار بگذاریم باز هم چنین رتبه ای خواهیم داشت؟

 به درستی جایگاه نشر کتب ریاضی غیرتستی وغیر حل المسائل کجاست؟ شمارگان آن ها درچه رتبه ای است.آیا تابحال به شمارگان کتب با ارزش ریاضی نظر انداخته اید؟

دایره المعارف هندسه محمد هاشم رستمی بیشتر فروش کرده یا کتاب های راه کنکورش؟

صنعت - تجارت کنکور تا کی قرار است سایه شومش رابر سرعلم و فر هنگ  ودانش ما بگسترد؟

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳۸٦