سفر به فرانسه وتمام گرفتاریهایش!

مرا ببخشید به خاطر این همه تاخیر!سفر به فرانسه وتمام گرفتاریهایش! که هنوز هم دامنگیرمان است.واین کیبورد خراب که بعضی حروف را ندارد.خلاصه خیلی وضع مناسبی ندارم

ودل ودماغش را!

۲۸شهریورامدیم وحالا ۲ هفته ای می گذرد.مانند ۲ ماه.دلم حسابی هوای ایران و شیرازورمضان

کرده!وصدای اذانهایش!شما قدر بدانید!موقتا در مدرسه ای که درس میدهیم به احبار اقامت داریم!مدرسه سعدی!قوانین اقامت در فرانسه حتا برای مامورین دولت بسیار سخت است وامور اداری ودشواری دارد.خدا راشکر فقط دروس دبیرستان را درس می دهم.وریاضی راهنمایی به عهده من نیست.مدرسه در نزدیکی خیابان مشهور شانزه لیزه قرار دارد.میدان شاردوگول ۳۰۰

قدمی ماست.دل ودماغی دست دهد برایتان عکس هایی از دیدنی های اینحا قرار می دهم.تا یادداشت بعدی خدا نگهدار.

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۱ مهر ۱۳۸٥