شگفتی های اعداد (۲)

 

شگفتیهای اعداد

 

 

63 ÷ 3=6 ×3+3

 

95÷5=9+5+5

 

85-63=8+5+6+3

 

272+16=(2+7) ×2  ×16

 

√64=6+√4

 

√6724=6+72+4

 

√169=√16+9

 

√11881=118-8-1

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۳٠ تیر ۱۳۸٥