خانه ریاضیات شیرازهیات موسس خود راشناخت

خبر:

خانه ریاضیات شیرازهیات موسس خود راشناخت.

   درجلسه ای که درتاریخ 30خرداد85بدعوت آقای حسین سلطانی مقدم نماینده اتحادیه انجمنهای معلمان ریاضی ایران در شورای خانه های ریاضیات کشور وباحضور جمعی از دبیران ریاضی استان در محل پروهشکده معلم شیراز برگزار شد؛پس ازگزارش مختصر پیرامون تلاشهای صورت گرفته والبته ناموفق!برای تاسیس خانه ریاضیات در طی 6سال گذشته, شرکت کنندگان حاضر تصمیمات زیر را گرفتند:

1:با توجه به موافقت مدیر محترم پزوهشکده معلم جناب آقای رایان،قرار شد محل موقت خانه ریاضیات شیراز درپزوهشکده معلم باشد.

2:برای پیگیری امور ثبت رسمی وتهیه اساسنامه وانجام مراحل قانونی بعدی،قرار شدیک هیات  5نفره بعنوان هیات موسس انتخاب شود.

3: پس از رای گیری باورقه وقرائت آراء،افراد زیر بعنوان اعضای هیات موسس خانه ریاضیات شیراز انتخاب شدند:

1-خلیل شکوریان  2-حسین سلطانی مقدم  3-دکتر جواد بهبودیان  4-عبدالعلی رایان   5-عنایت اله راستی زاده

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ٢ تیر ۱۳۸٥