تمام مطالب این یادداشت دروغ 13 است !

ریاضیات وطنز

توجه :تمام مطالب این یادداشت دروغ 13 است !

پنج میدان بزرگ شهر شیراز بنام پنج ریاضیدان شهیر ایرانی نامگذاری می شود

ایرمت:(گروه شهری ) در آخرین جلسه شورای شهر شیرازدرسال 84 دبیر این شورا ضمن اعلام خبرفوق،دلیل آن راشدت علاقه مندی شیرازی ها به گسترش فضای  سبز ودانش عنوان کردوافزودبا توجه به عدم وجودخانه ریاضی درشیراز واستمرارفعالیت خانه ریاضی اصفهان واشاره به این شعر حافظ که :

((اگر چه اصفهان نصف جهان بی       ولی شیراز ما از اصفهان به ))

این تصمیم گرفته شده است.

 -----------------------------------------------

قهوه بنوشید تا ازدردهای مزمن ریاضی در امان بمانید.

متیسکا:(خبرنگار واحد سلامت)به گزارش پایگاه علمی رجالس-اردوشس ،نوشیدن قهوه می تواند نقش بسزایی در کاهش دردهای مزمن ریاضی  ایفا کند.این تحقیق که بر روی صد نفر مجاری تبار مقیم اصفهان صورت گرفته نشان می دهد نوشیدن قهوه در یک عصر بهاره نقش بسزایی  درتولید قضیه داشته و می تواند امکان دریافت یک جایزه جهانی را در 20 سال بعد برایتان پدید آورد.

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳ فروردین ۱۳۸٥