14 اسفندسالروزدرگذشت دکتر عباس ریاضی کرمانی و لاپلاس فرانسوی

ریاضی نجوم ونگاهی به تاریخ

 

دیروز 14 اسفندسالروزدرگذشت دکتر عباس ریاضی کرمانی بود.(1367ش)منجم بزرگی که سالها تقویم رسمی کشور را مینوشت.

ازدیگر سودیروز پنجم مارس سالروز درگذشت لاپلاس ریاضیدان ومنجم فرانسوی بود.(1827م)بعنوان منجم ریاضیدان وی رانیوتن فرانسوی نامیده اند.وبعنوان ریاضیدان خالص میتوان اورابنا نهنده ی دوران جدید احتمالات دانست.

درکتاب ریاضیدانان نامی خواندم که لاپلاس دهقان متولد نشد وخودنما از جهان نرفت با این حال صرف نظر از تقریب ناچیزی می توان گفت که دوران زندگی اوما بین این دوحد سپری شد....

 

 

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٥ اسفند ۱۳۸٤