شماره ۳۸ راه المپیاد منتشر شد

شماره ۳۸ راه المپیاد منتشر شد.

در این شماره هم مطالب خواندنی ریاضی دیده می شود.

آفرین به دست اندرکاران این نشریه.

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱٩ تیر ۱۳۸٤