فهرست مطالب شماره ۷۹ رشد و چاپ مقاله ام

اولین مقاله ام در مجله رشد آموزش ریاضی شماره ۷۹ به چاپ رسید.درباره همین وبلاگ نویسی خودمان است.

 

این هم فهرست مطالب شماره ۷۹ رشد که البته خوندنیه!!!

 

فهرست مطالب

توضیحات

یادداشت سردبیر  
 درس ریاضی:درس هایی ازپاکستان انجم هلایی،مترجم:نرگس مرتاضی مهربانی
آیامعلمان ریاضی به نظریه نیازدارند؟ آنتونی اورتون،مترجم:حسین علیزاده نظرکندی
وبلاگ نویسی ریاضی درایران ،جنبش نوگرادرتوسعه ی نشرالکترونیک ریاضی عنایت اله راستی زاده
چراn+1، n-1 گنگ است؟ فرهادیوسفی
درس نامه ای برای آمارومدل سازی مانی رضایی
اثبات دیگری برای واگرایی سعیدعلیخانی
روایت معلمان :استفاده ازماشین حساب عباس قیاسی
بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به درس هندسه مریم عالی
دردنیای اینترنت(3) سپیده چمن آرا
معرفی کتاب مانی رضایی
خبروگزارش مهدی رحمانی
نامه ها  

 

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳۸٤