شعر تابع بی چون و چرا

 

تابع بی چون و چرا         (نقل از نشریه پویا شماره۱۱)

تابع عشق تو را ،‌دامنه ای پیدا نیست

یک به یک هست، ولی بهر دلم پوشا نیست

می هراسم که چو معکوس نمایم آن را

آشکارا شود آن رابطه که ، پیدا نیست

راستی ،گر به تو بسیار شوم من نزدیک

عشق پاکم ، به کجا میل نماید ،‌جانیست

گرتوخواهی که درآغوش تو من جاگیرم

تابع فردخودت ، زوج نما، پروا نیست

منحنی دلت ، از رأس شکسته است ، چه باک

که مماس دل من هست ، ولی آنجا نیست

رفع ابهام نمودم ، زخم لبهایت

پس سخن ساده بگو ، وقت غم وحاشا نیست

هرچه من ،‌ روی نمودار رخت گردیدم

باز، یک نقطه بحرانی آن ، پیدا نیست

من بیچاره ، اسیر خم گیسوی توام

این چنین تابع بی چون وچرا ، هرجا نیست

چو« سعادت » ، سروکارش به توابع افتاد

بیکران تر زنگاهش ، به همه دنیا نیست

« علی سعادت فر »‌

دبیرریاضی بیرجند

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۳ خرداد ۱۳۸٤